Skip to content
logo-verloop
logo-zon
logo-zee
logo-fiets
logo-naam
logo-meeuw
ebikes-verkoop-verhuur-reparatie

Verhuur

Als u een fiets wilt huren, bent u bij Piet van der Ploeg Tweewielers op het juiste adres! Wij hebben normale dames/heren fietsen, bakfietsen, tandems, e-bikes, karren en kinderzitjes te huur.

Voor het reserveren van fietsen kunt u contact opnemen met de winkel of uiteraard de winkel bezoeken. 

Tel: 0224-754274

TypePer dag7 Dagen14 Dagen
Reguliere fiets (heren/dames) 7 Versnellingen€ 10,00€ 45,00€ 75,00
E-bike
(groot actieradius)
25,00
meerdere dagen
2,3,4 dagen per dag €22,50
5 dagen per dag €20,00
€ 110,00€ 180,00
Kinderfiets€ 7,00€ 25.00€ 40,00
Kinderfiets 3 versnellingen€ 8,00€ 30,00 45,00
Bakfiets
(niet elektrisch)
22,50
meerdere dagen €20,00
€ 100,00€ 150,00
Tandem€ 22,50
meerdere dagen €20,00
€ 100,00€ 150,00
Kinderkar€ 10,00€ 30,00€ 50,00
Hondenkar 10,00 € 30,00€ 50,00
Bolderkar€ 7,00€ 30,00€ 45,00
Kinderzitje€ 5,00€ 17,50€ 25,00
Mand/fietstas€ 2,00€ 5,00€ 5,00

Verhuur voorwaarden

 1. De huurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben ontvangen. De
  verhuurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben afgeleverd.
 2. De huurder is aansprakelijk voor schade te gevolge van diefstal alsmede alle overig schade, hoe
  ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde object toegebracht of ontstaan, ongeacht
  of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit
  voortvloeiende kosten. Van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder de van
  beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het object contant aan
  de verhuurder voldoen.
 3. De verhuurder is te allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te
  nemen.
 4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat het object
  later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te
  berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een
  boete van €10,= euro voor iedere dag dat het object te laat wordt teruggebracht.
 5. Te allen tijden is de verhuurder gerechtigd op evt. gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder terzake van de huursom en/of een evt. schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object, huurderving daarbij niet inbegrepen.
 7. De huurder zal als een goed beheerder het aan hem/haar verhuurde object verzorgen.
 8. De huurder draag ten volle wettelijk aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 9. Bij elke voortijdige terug bezorging, blijft de afgesproken huur gelden.
 10. Naast eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijke geldende politiereglement is streng verboden:
  • De trottoirbanden op en af te rijden.
  • Met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan botsen.
  • Meerdere personen te vervoeren dan de voorziene zitplaatsen.
  • Op het strand of in de duinen te rijden.